viernes, 4 de marzo de 2011

Se nombra como director de campaña Domingo Gutiérrez..

De nuevo, nos encontramos inmersos en un proceso electoral, quizás el de más calado entre la ciudadanía puesto que en estas elecciones el principal protagonista es la elección de un Gobierno Municipal. En esta ocasión nos afecta más directamente a los ciudadanos debido a la crisis. En la actualidad contamos con 805 parados en el municipio de Palafolls, dato superior a la media en Catalunya.

Hace cuestión de unos meses se anunció que se abría el proceso de revisión de nuestro programa electoral para perfeccionarlo y adecuarlo a la realidad de estos tiempos encargando el trabajo a Domingo Gutiérrez (VC. SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN).

Nuestro objetivo es mejorar el actual y presentarnos a los ciudadanos con un programa lleno de ilusión, de proyectos que se pueden realizar y con transparencia en estas elecciones municipales del mes de mayo 2011.

El programa está en fase de conclusiones con aportaciones muy interesantes por parte de entidades, comerciantes, empresarios y vecinos con los que nos hemos entrevistado, con los que hemos mantenido reuniones, a los que hemos estado escuchando sus inquietudes y necesidades. Nuestros principales objetivos en esta campaña van enfocados al paro, bienestar, la tercera edad, juventud y seguridad que son premisas esenciales de nuestro programa electoral, consideramos que es un proyecto ambicioso y exigente, y pretendemos que nuestro nivel de compromiso con la ciudadanía sea poner el listón muy alto. Para ello, se ha seleccionado a personas que puedan desarrollar un programa exigente, personas preparadas, comprometidas y capaces de entender una nueva forma de desarrollo de la gestión municipal, capaces de afrontar retos que por nuevos no sean menos necesarios.

Por todo ello propongo nombrar como Director de campaña a Domingo Gutiérrez, persona preparada y cualificada y que estoy convencido sabrá desempeñar su cometido con total eficacia y rigidez.

Óscar Bermán Boldú

miércoles, 2 de marzo de 2011

OFICINA DE COMUNICACIÓ (PARTIT POPULAR DE PALAFOLLS)El COMITÈ ELECTORAL de Palafolls ha proclamat que el millor candidat a les eleccions municipals de maig de 2011 és Óscar Bermán Boldú. La seva imatge, trajectòria personal i política ha estat molt ben avaluada per la totalitat dels components del grup Popular. Pensem que Óscar Bermán és i ha estat el millor creador d'accions per Palafolls, ferri opositor d'aquest govern municipal i bon negociador sobre les necessitats dels veïns del municipi.

Després de l'experiència acumulada i demostrada en tots aquests anys a l'oposició i amb idees clares, la insistent exigència d'aclariments per irregularitats constatades, considerem que l'acció més important i que afecta els veïns directament ha estat la negociació de la congelació dels impostos municipals els anys 2010 i 2011 i l'oportunitat que va tenir en el mes de març de poder ser útil als veïns de Ciutat Jardí, bloquejats per les nevades i els membres del govern municipal, desapareguts durant diversos dies.

L'actual plantejament municipal que porta governant Palafolls des de l'any 1983 es troba completament esgotat per la qual cosa pensem que cal fer un canvi i posar punt final a una pèssima gestió econòmica i social al nostre municipi.

Populars de Palafolls està integrat per una sèrie de persones, veïnes del poble que no busquen altra cosa que el benestar dels habitants del municipi, millorar l'entorn del lloc que han escollit per viure i segons els nostres plantejaments, pensem que es pot fer molt millor del que s'ha fet fins ara.

Som conscients que la política que han seguit els actuals governants durant tants anys ha estat de descontrol, si no és estricte ni acurat amb les despeses públiques, de demanar crèdits d'una forma incontrolada per a realitzar els pagaments als seus proveïdors, al personal funcionari, de executar les obres amb molt endarreriment i que tenien promeses des de molts anys enrere, de posar a moltes persones en càrrecs de confiança sense l'oposició concursal deguda per ser persones afins a la seva ideologia política, de concedir moltes llicències de manera verbal que ens donen molta desconfiança i poca creació d'ocupació.

L'equip de persones amb què compta Oscar Bermán i juntament el programa electoral que ha realitzat es troba suficientment qualificat per garantir una millora qualitativa en la gestió econòmica, laboral i social de Palafolls i amb tot un seguit de mesures d'austeritat que permetin que el nostre municipi deixi de ser un poble dormitori i que comenci a general riquesa per si mateix.

Tenim les idees, tenim els mitjans i sabem com fer-ho. Els nostres principals objectius són: generar ocupació, benestar social, joventut, serveis, seguretat i tots aquells que consten en el nostre programa electoral per a les properes eleccions municipals del 2011.

Hem estat l'única formació política a rebutjar els oferiments d'entrar a formar part del govern municipal a finals del 2009, perquè ens convertíssim en còmplices d'una nefasta gestió, però això no significa que no s'hagi seguit treballant per al municipi, posant-li traves a qualsevol acció desmesurada i buscant solucions per tal de pal•liar la forta situació de crisi que està patint el nostre poble.

Per tot això volem deixar clar que el candidat pel Partit Popular a l'ajuntament de Palafolls en les pròximes eleccions municipals del mes de maig 2011 serà, Óscar Bermán Boldú.