sábado, 15 de febrero de 2014

Quien pensara en su legado!! VALENTI AGUSTI?...NUEVO Episodio!... Biografía VALENTI AGUSTI PSC…… 
   
Publica un libro para decirnos lo "Grande e Importante" que es usted, pagado por supuesto por los ciudadanos de Palafolls, MANIPULANDO Y DESINFORMANDO A SU ANTOJO, POBRE PERSONAJE QUE ES LO QUE ES, SE SIENTE INFERIOR POR ESO TIENE QUE SENTIRSE ALABADO CONTINUAMENTE, POR LO QUE HACE. Por cierto esta excentricidad suya por ¿Cuánto nos ha salido a los vecinos? dígalo, No?. Factura de 2.255 euros… mientras familias no pueden pagar la luz, ni traer un trozo de pan en su casa, usted se dedica a despilfarrar dinero público…
 
Tiene el pueblo manga por hombro todo abandonado, sin cuidar, falto de infraestructuras en muchos sitios, la policía desmotivada y no hace más que aprovechar la mínima oportunidad para humillarla e insultarla, así trata a quienes tienen que protegernos, ayudarnos, son pocos y maltratados por este consistorio.

Si alguien puede llegar pensar que nos estamos inventando algo y que parece que estamos en contra de todo, solo habría que preguntar y dar una vuelta, veremos la realidad de Palafolls…
 
Por cierto!!... repase el libro, ya que lo pagan los ciudadanos y una persona como usted tan intelectual, con tanta cultura y arte... no le vendría bien un repasito...
 

miércoles, 12 de febrero de 2014

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 26 de novembre de 2013...


Caràcter: Ordinari
Data: 26 de novembre de 2013
Hora que comença: 20:00 hores
Hora que acaba:  23:25 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament 
TORN OBERT DE PARAULES.
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Alcalde: Obrim el torn de paraules. El Sr. Ribas ha de marxar perquè a les quatre del matí se’n va cap a Amsterdam. Hi ha alguna pregunta pel Sr. Ribas?
 
Sr. Bermán: Sí. En un dels últims Plens es va aprovar el tema del conveni dels treballadors, hi ha alguna modificació en relació a aquests convenis? Hi ha la previsió del reglament de la Policia que estava parat?
 
Sr. Ribas: Després de l’aprovació dels convenis es van crear les meses de negociació i en aquestes meses de negociació el que s’està fent ara són temes que quedaven pendents, però no recordo aquest tema que dius de la Policia. Ho hauria de mirar, sé que hi ha diversos temes que s’estan treballant i s’estan treballant fora. Vam tenir una reunió, en Jordi em rectificarà ja que estas aquí, quan va ser? Al setembre? A finals de setembre vam tenir la reunió amb els delegats, els dels sindicats i tu, ell barreja les dues coses conveni és pels laborals i pacte és pels funcionaris, és un tema tècnic, però sí vam tenir una reunió i hi ha uns punts que ja havíem dicidit que s’havien d’aclarir, vam crear les meses de negociació i s’estan tramitant, però no hi ha res més aprovat ni res canviat. Ja que m’ha fet aquesta pregunta aprofito per fer un comentari. Que sapigueu que en algun Ajuntament com el de Mataró i en algun altre en aquest país, sabeu que el Govern va treure la paga de Nadal fa un any i mig o dos a tots els treballadors, aleshores va haver alguns funcionaris i laborals que van denunciar i se’ls hi ha donat la raó. No per la paga extra sinó pels dies que havien meritat per aquella paga extra. No per la paga, que de moment no la recuperen, però sí que s’havien meritat una sèrie de dies als quals tenien dret. Estem estudiant si aquí la jurisprudència fa que aquí poguem fer el mateix. Seria poca cosa, perquè aquí la meritació de les vacances es pot fer de dues maneres o en base anual o en base semestral ja que hi ha dues pagues una al juny i l’altre al desembre. Aquí es fa en base semestral, per tant, l’error és menor. Aleshores, ho estem revisant, sembla ser que és complicat, potser hem de demanar als treballadors que denunciïn a l’Ajuntament perquè això pugui ser. Però bé, ho estem mirant. Si pot ser agafant-se a jurisprudència i aplicar-ho, l’Ajuntament de bon grat ho faria.
 
Sr. Alcalde: Ja està? Molt bé, gràcies, que tinguis un bon viatge.
 
Sr. Bermán: Sr. Rueda, això ja fa molt de temps que ho vaig comentar. La parcel·la on està el dipòsit de l’aigua del barri de Sant Lluís, en el carrer Mas Estornell, voldria saber si és de potestat municipal o és potestat d’explotació de Sorea perquè es pugui tancar i netejar, està molt malmesa i no hi ha ni vorera. Al costat hi ha l’empresa de nom Metaluminox. A veure si es fa algun pla d’actuació perquè està molt malament.
 
Sr. Alcalde: És de propietat municipal.
 
Sr. Rueda: Sí, és municipal.
 
Sr. Bermán: He vist que hi ha un informe fet per la Generalitat, i això també fa temps que vaig dir si l’Ajuntament posava mans a l’obra, en relació al hidrants del polígon industrial. L’informe de la Generalitat diu que en els plans d’emergència tenim hidrants que no funcionen i fins i tot hi ha llocs que no passa ni aigua. Em podria dir si després d’aquest informe que ha fet la Generalitat si s’ha fet quelcom?
 
Sr. Rueda: En el departament de Territori hem programat la redacció del Pla d’emergències municipal i el Pla de risc químic ja que són empreses de la industria química. I dins de les tasques a estudiar és el cabal de l’aigua amb alta suficient per fer front a les boques d’incendi i que algunes d’elles sí que estan sense estar connectades. En tenim constància i per això hem encarregat la redacció d’aquest Pla d’emergències contra el risc químic o de qualsevol emergència del sector industrial. Hi ha alguns hidrants que sí que disposen d’aigua i hi ha d’altres que depenen de la connexió del Pla d’Infraestructures futur.
 
Sr. Bermán: I el Pla d’infraestructures el tenim impugnat, no?
 
Sr. Rueda: Està suspès. Està impugnat per tres empreses del polígon industrial. El van suspendre perquè hi havia la possibilitat de recuperar una canonada d’una antiga indústria  de Tordera. Hem pogut arribar a un conveni amb Inditex i segurament retirarant el contenciós.
 
Sr. Bermán: Però està pendent. Després, volia que em donés informació perquè sembla ser que l’empresa de l’explotació del pou que tenim de Blanes demanen aprofundir l’aqüifer i hi ha pagesos veïns que estan alarmats perquè si es deixa aquest permís els que estan al voltant podrien tenir falta d’aigua. Vostè està al corrent?
 
Sr. Osorio: Això em pertoca a mi Sr. Bermán.
 
Sr. Bermán: Això ho porta vostè? Com està el tema?
 
Sr. Osorio: Des del primer dia que es va entrar la sol·licitud administrativa per part d’aquesta empresa vam decidir que hi estaríem molt a sobre. De fet, el divendres el Sr. Alcalde i jo vam estar reunits amb un Diputat d’Esquerra Unida per fer arribar al Parlament la necessitat de que es reactivi la depuradora per no fer més perforacions. La nostra voluntat és no permetre que Aigües Blanes, que és la propietaria del pou, arribi al segon aqüifer. Hem parlat amb pagesos i amb el Tècnic de Medi Ambient, és un perill eminent perquè el que podem aconseguir és que el primer aqüifer es quedi buit i tot baixi al segon, per tant no ho permetem. A través de la regidoria de Polítiques Medi Ambientals i Pagesia, que és el meu cas, m’he posat en contacte amb l’Ajuntament de Blanes perquè que aquesta mateixa qüestió es faci en el Ple de Blanes i arribi la queixa formal de l’Ajuntament de Palafolls sobre que no volem perforar més. En aquests moments no és greu però, quan arrenquin tots els hotels, Aigües de Blanes ha d’alimentar-ne molts. Per això dues qüestions, la primera no permetre que es perfori més i la segona intentar reactivar la dessaladora perquè és un element clau, un element que com deia el Sr. Alemany d’aquí a un parell de Plens haurem de parlar-ne perquè és un dels gravàmens que tenim dins del rebut de l’aigua.
 
Sr. Bermán: Però l’autorització l’ha de donar l’Ajuntament; sinó hi ha autorització no ho podran fer, no?
 
Sr. Osorio: No, i a més estan els tècnics a sobre.
 
Sr. Alcalde: En realitat aquests dos pous segons el pacte que es va signar en aquella època tenien que fer un servei durant aquells mesos mentrestant no es poses en marxa la dessaladora. Una vegada es posa en marxa la dessaladora s’havia de colgar. I me’n recordo bé de la paraula perquè no l’havia escoltat mai, colgar vol dir agafar el pou i destruir-lo i això no ha passat, no solament no ha passat sinó que fa un any que la dessaladora no funciona.
 
Sr. Osorio: Nosaltres hi estem a sobre i aprofitant en Jordi que està allà, com ha fet el Sr. Ribas, sempre anem vigilant perquè quan detectàvem que en algun moment aquest pou arrecanva, interveníem. Si s’han fixat, ara l’han blindat i ara hem d’estar molt més a sobre per evitar això. Estem molt pendents i no ho permetrem sobretot per la pagesia perquè històricament seria la segona vegada que es veuria molt afectada per la manca d’aigua i això sí que no ho permetrem.
 
Sr. Bermán: Gràcies. Volia fer vàries preguntes. Hem vist que s’ha començat i de fet ja fa temps que s’han fet els pas de vianants, s’han pintat les senyalitzacions, però també he vist que hi ha llocs que encara fa falta. Hi ha una segona fase? Al final de les Ferreries ja ha vist com està? No es veuen les senyals.
 
Sra. Petit: Sí, està establert en tres fases i amb el nou pressupost començarem la segona fase.
 
Sr. Bermán: Quan s’aprovi el pressupost començarant a fer la segona fase?
 
Sra. Petit: Està previst començar a fer la segona fase, falta la zona de Sant Lluís, vull dir que ho tenim previst.
 
Sr. Bermán: Està previst començar a fer-ho?
 
Sra. Petit: Sí.
 
Sr. Bermán: Volia comentar algunes queixes dels ciutadans que a través de les xarxes socials molts ens han recriminat tant al regidor del PP perquè no està en el govern com a l’Alcalde, doncs que a l’Ajuntament estan a 21º i que hi estan molt bé.
 
 
Sra. Petit: Parla de la Biblioteca?
 
Sr. Bermán: Sí. Ho han col·locat a les xarxes socials. Surto jo i surt l’Alcalde. I si que és alarmant que els nois que van a la Biblioteca doncs es troben que cada dos per tres la calefacció no funciona i diuen que estan a 17º. A mi em va alarmar i hi vaig anar. I sí vaig notar la fredor.
 
Sra. Petit: Ho sé. És un problema de l’aparell que s’ha de canviar. Es programa i quan porta unes hores funcionant salta.
 
Sr. Bermán: Els nois van a estudiar i si cada dos per tres estan amb les mateixes històries la gent s’enfada.
 
Sra. Petit: Té raó.
 
Sr. Bermán: També m’han comentat que quan surten per agafar la bicicleta o el que tinguin es troben amb els fanals fossos.
 
Sra. Petit: Això no ho sabia, al contrari se m’havien queixat veïns que estava massa il·luminat.
 
Sr. Bermán: Al revés. Jo hi vaig anar per contrastar i vaig veure també com estava el parc i és veritat, vaig fer fotos, el parc no està en les condicions que hauria d’estar, molta brutícia.
 
Sra. Torrent: Hi ha molta fulla, això és veritat.
 
Sr. Bermán: I moltes branques trencades que estan per terra.
 
Sra. Torrent: Ja està tot recollit, això era perquè estaven fent una esporga massiva, han tallat dos arbres, no sé si ho has vist.
 
Sr. Bermán: Sí i hi he estat fa dos dies perquè m’estan acribillant.
 
Sra. Petit: Estem treballant en això i amb el tema de les goteres quan plou.
 
Sr. Bermán: Després al Sr. l’Alcalde o a Governació. Em va semblar molt bé el tema del patró de la Policía però volia aclarir una qüestió. Convoqueu el dia del patró per una data que no és el dia i ens trobem amb la situació que arribem a l’Ajuntament i veiem que es donaran unes medalles, que hi haurà un parlament i no ens doneu cap explicació del que s’hauria de fer. Jo demanaria que per la propera vegada, si s’han de donar medalles i si han de fer una conferència, perquè més aviat en lloc de celebrar el dia del patró semblava una conferència del Cap del Mossos d’Esquadra de Catalunya, jo ho hagués trobat normal del Cap de la Policia de Palafolls al qual pensava que l’Alcalde li donaria pas. Es va donar una explicació com a dia del patró i de la situació de la Policia a nivell general i no es va parlar gaire de la Policia de Palafolls ni de la seva situació. Jo demanaria que per la propera vegada si fem el dia del patró que sigui en la data del dia del patró i que es marqui un protocol i una mica d’explicació de la situació de la Polícia, ja que hagués estat el correcte. Tot i això, ja va estar bé perquè era un tema que el teníem mort, feia molts anys que no s’havia fet, es va donar aquest pas però va faltar el reconeixement a la Policia i un parlament del seu Cap. Ara passo a un tema que ja fa moltes vegades que vinc reiterant i és en relació a les queixes del wifi dels veïns de la Urbanització Ciutat Jardí. Això ja ho vaig comentar fa molt de temps i segueixen queixant-se; l’última vegada vaig parlar amb vostè i em va dir que ho miraria. S’ha fet alguna cosa?
 
Sr. Rueda: El wifi gratuït? El municipal? O el wifi de la companyia?
 
Sr. Bermán: El wifi de la compañía.
 
Sr. Rueda: Hem parlat amb diverses companyies i sí que és cert que hi ha  una parcel·la municipal a on actualment hi ha una antena de telefonia de la companyia Vodafone; estem intentant solucionar el tema d’un conveni que hi ha de telecomunicacions per tal que s’hi puguin enganxar altres operadors i dotar de més servei d’internet. Sí que és veritat que a nivell de wifi i d’ones hi ha zones d’ombra i zones de competència on els diferents operadors s’haurien de posar d’acord. També és veritat que la pilota està una mica en la nostra teulada però també en què a l’operador privat de telefonia li sorti rendible la inversió.
 
Sr. Bermán: Hi ha moltes parcel·les i moltes queixes, sobretot amb Movistar. Sembla ser que Movistar-Telefònica és fatal. Hi ha doctors i un d’ells és una doctora que vostè coneix i que viu allà i que m’ha dit que ho digui, doncs que a nivell professional fan moltes guàrdies i molta feina i m’han comentat que han de sortir a fora i anar cap a un costat o cap a un altre perquè no els hi arriba bé el wifi i estant pagant una quota. Si es pot mirar de potenciar aquell sector en aquest sentit.
 
Sr. Alcalde: Jo a casa meva tampoc escolto bé, això és a tot arreu.
 
Sr. Bermán: S’hauria de mirar que passa, avisar a Movistar o fer alguna cosa ja que la gent paga. Per acabar el tema de governació, he vist que segueix de servei un agent al vespre. A mi em preocupa que un sol agent estigui de servei al vespre i que hagi d’actuar. Ara vostè em dirà que els Mossos d’Esquadra però moltes vegades els avises i et diuen que estan ocupats. Em preocupa que a l’agent li pugui passar alguna cosa i que aquest no es pugui comunicar amb ningú perquè el següent torn no entra fins a les sis del matí. Amb aquestes dues places que estic escoltant que es crearan i després dues places més que són interines, sortiran a licitació, es comença ja? Perquè el que a mi m’extranya d’aquest quadrant o d’aquests serveis que s’estant fent és que veig que hi ha tres de servei pel matí i un al vespre i a mi això no em quadra, potser és que els mateixos agents o el mateix Cap no organitza prou bé el tema de la feina. S’ha de prendre una decisió ferma i no podem perquè la plaça interina que es licitarà no sortirà calculo fins el mes de desembre més o menys; perquè si ara hi ha deu dies per poder presentar la documentació, quan es facin les proves ja arribem a Nadal. Després hi ha dues més que són pròpies, internes això és el que he sentit perquè tampoc et donen cap explicació. Es podria fer una Comissió per explicar com està la situació. I sobre aquestes si que es podrien fer ja perquè tinc entès que ja teniu els perfils, els currículums d’aquestes dues places i l’únic que falta és la decisió de l’Ajuntament. Li demanaria, quina és la situació? I si es posarà ràpidament el servei?
 
Sra. Petit: El procediment per aquestes substitucions penso que està bastant avançat però és un procediment en el qual hi ha unes pautes a seguir, no podem anar més ràpid. En quan a que en alguns moments hi ha agents que estan sols és com a conseqüència de les baixes mèdiques. Hi ha hagut moments que hem tingut sis agents de baixa i moments que n’hem tingut cinc. El quadrant permet fer canvis sempre que hi hagi voluntat per part dels agents, però hi ha hagut moments que això ha estat gairebé impossible en aquest quadrant en el qual estem treballant aquest any. Ara estem treballant en el proper per mirar de millorar-ho i penso que ho solucionarem.
 
Sr. Bermán: I sobre aquestes dues places que hi ha internes, dels perfils?
 
Sra. Petit: Això dels perfils no ho sé ben bé.
 
Sr. Bermán: Doncs els currículums de les persones que són ja agents. No eren quatre places?
 
Sra. Petit: No ho sé ben bé, no ho sé a què es refereix això.
 
Sr. Bermán: Solament es faran dues places?
 
Sr. Secretari: Les bases preveuen dues places.
 
Sr. Alcalde: En té més?
 
Sr. Bermán: Dues més per acabar. Aquesta és pel Sr. Alcalde. Vostè ha parlat d’aquestes botigues del carrer Major. He vist que durant vàries setmanes un treballador de l’Ajuntament a la mateixa façana de la botiga està pintant un quadre, perquè he preguntat i és un quadre famós i que sembla ser que ha sortit de vostè que un treballador de l’Ajuntament pinti en una façana d’una explotació d’un privat.
 
Sr. Alcalde: És un carrer públic.
 
Sr. Bermán: És un carrer públic però la façana és d’un privat. Una empresa està explotant el local i està pintant amb diners públics, amb pintura de l’Ajuntament, una façana. Ho he preguntat i així m’ho han explicat, que l’Alcalde ha agafat un treballador de l’Ajuntament perquè pinti la façana perquè allà quedava molt maco fer un quadre meravellós. Vostè creu que és normal? I perquè a vostè li faci gràcia aquest quadre que té un nom?
 
Sr. Alcalde: Palafolls està ple de quadres i pintades en les seves parets. Ha estat una cosa que d’alguna manera aquest govern municipal ha considerat que era bonic i que creava bon rotllo.  Per exemple, aquest passat Nadal es va pintar en la caseta de Fecsa del carrer Girona, també darrera del dispensari una altra cosa d’en Banksy, que és un famós pintor que fa grafitis pel món; també a la façana de les Ferreries, s’ha pintat aquest estiu abans del pregó de la Festa Major una sèrie de pintades sobre els elements químics a l’Institut. Vull dir que no és una cosa nova i en aquest sentit vam pensar que dins del carrer Major i tenint en compte aquesta afluència i això que s’havia dit abans de fer més agradable i posar-hi coses perquè la gent hi vagi a aquestes botigues... ara criminalitzarem les botigues, tenim una cosa que va bé i ara la criminalitzarem. Allà també hi ha una farmàcia que li van molt bé les coses i ara obren els dissabtes, hi ha una sabateria que estaven a punt de deixar-ho, hi ha una botiga de perfums que són outlets i són gent de Blanes, hi ha una botiga de flors que també funciona.
 
Sr. Bermán: I què vol dir això?
 
Sr. Alcalde: Vull dir que tot aquest carrer encara que a alguns veïns els hi produïm algunes molèsties, doncs que en aquest espai, és veritat, que ho vaig indicar a la pintora de l’Ajuntament. Per cert és una gran artista que acabava de pintar i que no sé si vostè ho ha vist en la plaça del 3 de gener a on estan els habitatges de lloguer social un escrit molt maco que explica la història d’aquelles dones de Palafolls. Pintem coses gairebé cada mes i està ple i ara al Nadal suposo que vostè s’excitarà molt més perquè haurà de veure totes les llums de colors i aquestes coses que ha fet l’Alcalde. Jo ho sento, si a mi la gent no em votés i em diguéssin no el votem perquè pinta a tot arreu, doncs, jo ja no pintaria més i és que no pintaria res, però com que no m’ho fan i penso que a la gent li agrada i també agrada fotografiar-ho. En canvi vostè això no ho podria fer perquè com que no el voten, bé sí que el voten però poquets. Si vostè ara em critica una cosa amb la qual la majoria dels palafollencs hi estan d’acord i ho troben maco ... sinó no ho faria, de veritat.
 
Sr. Bermán: Vostè creu?
 
Sr. Alcalde: No ho faig per disfrutar-ho jo, jo ja tinc quadres a casa. Penso que aquest carrer quan estigui acabat serà com tots, serà una de les marevelles d’aquell carrer, la gent ho ensenyarà als turistes. Vostè potser no perquè pensa d’una altra manera. Vostè m’ha preguntat i jo li contesto. Sembla que és la primera pintura que ha aparegut al poble i n’està ple. I aquesta persona està a Palafolls per pintar, és una dona que està contractada mitja jornda com les altres dues dones i que es dediquen a pintar. A vegades pinten interiors o parets amb un color i a vegades fan una obra artística i per què no? Ella està encantada. La veritat és que aquell quadre no ho sé si és famós, jo no el conec, crec que és obra d’ella. S’assembla a un pintor de l’època dels impressionistes que es deia Rousseau que alguns li deien “el ferroviario” i es dedicava a pintar imatges així i després hi ha una dona mig despullada que no és d’aquest sinó que em sembla que és del pintor colombià que es deia Botero. És una barreja, crec que a la gent li encantarà. I des què saben que a vostè no li agrada i em pregunta aquestes coses més encara.
 
Sr. Bermán: Doncs, ja ho sap a pintar tot el poble que és el que li agrada. Per acabar volia fer una pregunta al Sr. Osorio en relació a la situació que s’està creant a la zona de Can Batlle. He vist la instància, he contrastat anant allà la situació de Can Batlle, he parlat amb algun veí de la zona, he escoltat les declaracions que han sortit per Ràdio Palafolls tant d’una banda com de l’altre, però sí que volia aclarir, i li dic amb sinceritat  i no vull que s’ho prengui malament, vostè diu que no hi ha informes de la policia i suposo que li hauran passat tot el que jo he demanat per registre que són els informes policials que constaten la situació dels veïns, constaten que fan festes privades, si vol li llegeixo l’informe, amb alcohol, fumant, suposo que li hauran passat.
 
Sr. Osorio: Si vol li contesto aquesta primera, ho dic perquè les porto totes. Aquesta que vostè té ja té un nom i cognoms que trobo molt lleig haver de dir. Però vostè ni ningú ha demanat per Joventut. És un informe de sanció del tècnic de Joventut i que li llegeixo literalment “al no respectar les normes bàsiques del local de Can Batlle la regidoria de Joventut decideix comunicar al sol·licitant de les instal·lacions la seva sanció la qual és no poder tornar a disposar del local jove de Can Batlle”, si és que es refereix a l’11-09.
 
Sr. Bermán: Sí l’11-09, però n’hi ha més. Li volia comentar que prengui nota que la gent de Can Batlle no es queixa per queixar-se, es queixa per la situació que estan patint allà.
 
Sr. Osorio: Com que m’esperava aquesta pregunta demà en les seves gavetes tindràn aquest informe redactat pel nostre tècnic de Joventut, que si volen els hi passo a llegir en el qual es donen una sèrie d’explicacions que crec que s’han de donar:
 
Des del passat 25 d’octubre, el Local Jove de Can Batlle torna a disposar del servei de bar, el qual havia estat desatès des del passat mes de maig. Aquest servei és demanat per l’Ajuntament per tal de donar resposta a les necessitats que rep l’Àrea de joventut de disposar d’un punt de trobada pels joves de la població. Aquest punt ha de comptar amb ofertes d’oci gratuïtes (com les que ja tenim i oferim) així com un lloc on poder menjar i beure quan els vingui de gust. També, atès el sector de població al qual ens dirigim, hem de cobrir una franja horària molt àmplia, en què el local estigui obert, ja que per a uns és un lloc de trobada, per uns altres és el seu local d’assaig musical i, per altres, un lloc on anar a prendre alguna cosa o a menjar; per tant, creiem que el millor que podíem fer era ofertar la planta de dalt del local, la qual està preparada per acollir un bar, a una persona externa de l’Ajuntament, seguint, en tot moment, les nostres directrius i complint les normes establertes per l’Ajuntament.”
 
Això vol dir que ha estat amb un concurs totalment lícit i que suposo que vostè haurà seguit.
 
“Coneixem les queixes d’alguns veïns en referència al funcionament del bar del Local Jove. Aquestes queixes, molt puntuals, ara fa un any quan el bar va començar a funcionar, s’han intensificat fa 3 setmanes, coincidint amb la reobertura del bar i el bon funcionament del mateix. Per això afirmem:
 
-        Compleix estrictament l’horari que se’ls ha donat”
 
Després, en el torn obert de paraules el concessionari crec que donarà la seva opinió perquè ningú fins ara li ha demanat i crec que han vingut a aquí per donar-la i hi tenen tot el dret.  A mi em sembla perfecte que els veïns siguin escoltats, de fet el meu despatx està obert i només una veïna ha parlat una vegada amb mi, quan jo estic allà tots els matins.
 
-        “Compleix estrictament les normes sobre begudes alcohòliques, així com la resta de normes de bon funcionament i ús del local
 
-        La responsabilitat del responsable del bar és només la de l’interior de l’edifici i de l’exterior immediat. La resta de l’esplanada (on se situen els bancs) no és responsabilitat seva.
 
-        Som coneixedors que en aquesta esplanada, esporàdicament, s’hi troben persones, algunes de les quals, en algun moment, poden haver estat usuàries del Local, però al no trobar-se dins el nostre recinte no podem tractar-les com a usuàries, i no ens podem fer responsables de la seva actitud o conducta. Quan hem detectat algun problema, sempre hem trucat  a la policia municipal.
 
-        El local continua sent d’ús públic. Pot accedir-hi absolutament tothom que ho desitgi sense estar obligat a consumir, com pot ser el cas d’un altre bar. El fet de tenir el bar obert, només respon a la necessitat explicada a l’inici de l’informe, per tal de poder oferir un servei més als joves de la població.”
 
Demà tots els que ho desitgin aquest informe el tindran a la seva gaveta. De totes maneres volia fer un incís. En ocasions no concretem i es tracta d’un espai jove, no d’un bar amb espai jove, no invertim els conceptes. És un espai jove que disposa de servei de bar. En el seu disseny original es pot comprovar que ja hi existia la barra, es comptava amb aquest disseny. Les activitats que fan la gent d’allà estan coordinades i programades per Joventut, en aquest cas pel tècnic i sota la meva supervisió. Si en alguna ocasió hi ha hagut algun error de forma, d’aspecte, es corregeix. Hem de tenir en compte que porten tres setmanes, per tant gaires errors no han pogut cometre. En relació a l’espai jove el dimecres passat va estar una empresa especialitzada fent els estudis d’audiometria per la correcte insonorització del mateix per tal de complir el mapa de sorolls del municipi. Va estar l’empresa que ja comunico que també es traslladarà al Forroll perquè en un futur intentarem recuperar-lo com a espai per joves. Per tant, també hem fet l’estudi de la sala de concerts. L’ha fet una empresa que fa estudis de so i que ens dóna les recomanacions pertinents per complir amb la normativa. Aleshores, amb les notícies que han aparegut sembla que allò sigui “sodoma i gomorra” i que els joves no facin res. Des de fa dues setmanes hi ha un projecte que es diu Odissea funcionant. A més hi ha una sèrie tallers, s’iniciarà ara el projecte, del qual el Secretari té ja les bases per presentar, de mobilitat internacional tal i com vam parlar amb alguns dels grups polítics que reclamava i entrem dins del conveni. Avui mateix es parlava a través de l’Escola d’Adults de començar una formació de rus en base a les demandes de l’OTG del municipi. És a dir, no només es va de farra allà. Hi ha nois que van a passar l’estona. Jo recomano amb insistència que la gent que vulgui saber més que hi vagi. Jo entenc que pot ser molest, ho sé, però no és molest l’edifici ni la gent que ho porta, és molest el pas de la gent. A joventut ja fa temps que tenim totes les denúncies i amb totes hem intervingut però, per exemple, en una del 3 de maig se’ns reclama que hi ha cotxes estacionats; automàticament es crida als policies i se’ls hi diu que sancionin perquè els únics cotxes que poden entrar d’acord amb el senyal són els músics que van a fer càrrega i descàrrega ja que allà hi ha dos locals per assajar.
 
Sr. Bermán: Sr. Osorio, vostè està donant una explicació que em sembla perfecte però, vostè creu que la gent que viu allà es queixa per queixar-se? Vostè pensa que la gent que ha presentat un escrit s’ho inventa?
 
Sr. Osorio: Penso que no és tant el fons com la forma.
 
Sr. Bermán: Vostè sap que aquesta gent ha trucat als Mossos d’Esquadra, a la Policia.
 
Sr. Osorio: Jo no tinc cap informe dels Mossos d’Esquadra, de fet van venir un dia, van veure la llicència municipal i van dir que no podien sancionar i que marxaven.
 
Sr. Bermán: Jo només li dic que prengui nota. El que ha passat ja ha passat, que la gent està molt emprenyada, que Can Batlle és Can Batlle, que hi ha joves i em sembla perfecte però amb una cura i aquesta cura l’ha de posar vostè i vostè ha de posar normes. Si aquesta licitació que va ser pública, com vostè ha dit, el tema d’horaris fa que es trenqui la convivència de la zona, doncs, poder se’ls haurien de replantejar. Només li dic que es posi mans a l’obra, que prengui nota i que prengui una decisió perquè no és un veí ni dos, és tota la zona de Can Batlle i que analitzi les bases. Si la situació requereix canviar l’horari, l’Ajuntament haurà de prendre nota i canviar l’horari. Si la policia ha d’anar-hi més per la situació perquè surten beguts,... Osorio es contrasta, doni el vot de confiança es contrasta, igual com hi ha informes de la policia que diuen que van entrar i estaven fumant, bevent i que hi havia una festa de cal deu.
 
Sr. Osorio: Li acabo de dir que estant sancionats.
 
Sr. Bermán: Bé, però també contrasti aquest document que li han donat.
 
Sr. Osorio: D’acord. Aquest matí a un ciutadà quan li comentava la situació em deia que ell viu a l’Avinguda de les Ferreries, si ell es queixés del soroll dels cotxes de dilluns a divendres, de cada festa que es fa a la Plaça de Poppi, de tot, hem de tenir un punt d’entendre les coses. Si hi ha una molèstia, la manera raonada de fer-ho és venir a la persona  adequada i comentar-li hi ha aquestes molèsties. Durant el temps que porto allà de regidor només un veí m’ha trucat, vaig intentar raonar amb ell perquè es tractava d’una disco jove i li vaig comentar que acabava a les dotze de la nit i que era la festa de final de curs de l’institut. La veïna del costat m’ha parat en vàries ocasions però ja fins a un punt que hi ha coses que no s’han de dir i això ho deixo aquí perquè tinc educació.
 
Sr. Bermán: Així doncs la gent es queixa per gust?
 
Sr. Osorio: Mai he dit per gust, totes les molèsties hi són, però hem de fer una valoració perquè els llocs públics normalment generen molèsties. Jo en cap moment li he negat i les places generen molèsties, és cert o és mentida?
 
Sr. Bermán: Però hi ha graus i graus de molèsties.
 
Sr. Alcalde: Bé, té alguna pregunta més.
 
Sr. Bermán: No.