jueves, 27 de septiembre de 2012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 26 juliol de 2012Caràcter: Ordinari
Data: 29 de juny de 2012
Hora que comença: 20:00 hores
Hora que acaba: 22:05 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
 
 
 
TORN OBERT DE PARAULES.
 
 
 
Prengé la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que preguntà per una factura de 6.000 euros presentada pel Sr. Kulic en relació a treballs en el sector 27 així com l’estat de les obres que es realitzen en dit sector.
 
El Sr. Josep Ribas Maynou digué que la factura potser és de fa uns anys i que s’havia pagat ara, dient que s’ho miraria. Pel que fa a l’execució de les obres, el Sr. Alcalde digué que l’empresa Rubau, una de les empreses que integraven l’UTE a qui s’havia adjudicat les obres, estava disposada a prosseguir-les si bé hi havia el problema que la suspensió d’aquestes havia causat una sèrie de deterioraments que eren responsabilidad de la UTE. Comentà que un altre problema era que el terreny propietat de l’empresa Escolor tenia una base dolenta i era necessari posar-hi pedrer per donar-li estabilitat, confiant que les obres comencin ràpidament.
 
Preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per l’estat d’execució de les obres d’urbanització del sector 14, responent l’Alcalde que faltava poca obra per executar.
 
Així mateix, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà que es delimiti correctament amb tanques l’obra de la passera doncs la gent hi entrava.
 
El Sr. Alcalde explicà que la Generalitat de Catalunya havia transferit els diners de la subvenció al Consell Comarcal del Maresme i que l’Ajuntament es trobava pendent de rebre’ls. Manifestà que l’empresa adjudicatària havia tingut problemes amb la seguretat social i que l’Ajuntament hauria d’iniciar un expedient de resolució contractual.
 
Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntant per l’estat de la Riera de Sant Sebastià, dient el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro que l’Agencia Catalana de l’Aigua havia demanat que el projecte presentat per l’Ajuntament fos més específic i que l’Ajuntament ja havia presentat un nou projecte complint el citat requeirment però que encara no havien rebut resposta.
 
Demanà el Sr. Oscar Bermán Boldú per la freqüència en què es fa la neteja de la zona industrial, dient el Sr. Alcalde que li respondria per escrit.
 
Digué el Sr. Oscar Bermán Boldú que en el carrer Canigó i Sant Miquel hi ha una reixa d’aigües solta amb el conseqüent perill que representa. Així mateix, demanà si l’Ajuntament podria netejar la zona dels vestidors de la Figuerassa així com retirar els cartells publicitaris d’aquelles obres que estan acabades.
 
Sobre aquest últim punt, el Sr. Alcalde digué que aquests cartells no es poden treure fins que les obres estiguin acabades però que es miraria quins es podrien treure.
 
Per últim, digué el Sr. Oscar Bermán Boldú si hi havia pensament d’adherir-se a la xarxa rescat i que un vigilant havia sol·licitat més protecció degut a diversos episodis patits i que si calia pagaria les armes.
 
La Sra. Maria Antonieta Petit Jornet digué, en relació a l’adhesió a la xarxa rescat, que era una opció que s’estava valorant. Sobre el vigilant que havia sol·licita protecció addicional digué que havien sol·licitat un informe sobre aquests tipus d’armes i que veia més efectes negatius que positius.

sábado, 15 de septiembre de 2012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 29 de Juny de 2012

 
 
 
 
 
 
Caràcter: Ordinari
Data: 29 de juny de 2012
Hora que comença: 20:00 hores
Hora que acaba:  22:05 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
 
 
TORN OBERT DE PARAULES.
 
 
 
Prengué la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que demanà per la situació de les obres dels vestuaris de la Figuerassa.
 
El Sr. José Manuel Rueda García explicà que el contracte amb l’empresa adjudicatària estava resolt i que hi havia consignació pressupostària fer prosseguir les obres, comentant que s’estava plantejant la possibilitat d’acabar l’obra mitjançant la contractació de persones aturades.
 
Preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per la sortida a la carretera B-682 des del sector 6, dient el Sr. Alcalde que estava pendent de resolució del Departament de Carreteres.
 
Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntant per la situació de l’obra de la passera sobre la carretera B-682.
 
El Sr. Alcalde explicà que l’empresa que fa les obres té problemes econòmics i que s’havia optat per resoldre el contracte que la vinculava a l’Ajuntament, afegint que es buscarà una empresa que pugui acabar l’obra.
 
Així mateix, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà per la bassa que es crea en l’àmbit del Pla de la Sorra quan plou, dient el Sr. José Manuel Rueda García que s’havia redactat una memòria per solventar el problema i que era necessari buscar finançament per executar l’actuació.
 
També preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per l’estat de la Riera de Sant Sebastià, responent el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro que estava pendent de què l’Agència Catalana de l’Aigua donés el vist-i-plau al projecte tècnic que l’Ajuntament havia presentat. Aprofità el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro per explicar al Sr. Bermán que el pal de la llum que hi havia  a la riera, al qual s’havia referit en l’últim Ple,  i que estava a punt de caure, Enher ho havia informat i ho repararia. Així mateix, el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro, respecte a les fotografies aportades pel Sr. Bermán de tubs de la canonada de claveguram de la Urbanització Ciutat Jardí que desenvoquen a la riera, digué que els tècnics municipals havien comprovat que aquelles boques no portaven aigua i no funcionaven, motiu pel qual es clausurarien.
 
Finalment, el Sr. Oscar Bermán Boldú digué que la situació de la Urbanització Ciutat Jardí era cada cop pitjor, que llevat de l’obra de clavegueram no s’havia fet cap actuació, demanant un esforç per part de l’equip de govern.
 
El Sr. José Manuel Rueda García explicà que es van netejar les zones verdes propietat de l’Ajuntament mitjançant un FEOSL, que disposa de franja de protecció perimetral, que s’ha rebut una subvenció de 300.000 euros, la qual s’ha usat per adjudicar els projectes de reparcel·lació i urbanització, afegint que tot i tractar-se d’una urbanització que també forma part de Malgrat de Mar i Santa Susanna, Palafolls sempre ha liderat totes les actuacions que s’hi han realitzat.
 
El Sr. Alcalde recordà els projectes de reparcel·lació i urbanització que s’estaven redactant, dient respecte el primer que mancava determinar la propietat d’unes cent parcel·les i esperant que les obres puguin començar a finals d’any.

martes, 11 de septiembre de 2012

Manifest del Partit Popular Català.....La Diada ha de ser motiu d’unió i celebració de tots el catalans. Catalunya és la terra de vanguardia, de oportunitats, d’empenta i de coratge. És el reflex d’una societat oberta i plural, que ha buscat sempre el lideratge i ser referent en tots els àmbits. Aquests valors són els símbols de Catalunya que més orgullosos ens han de fer sentir.
 
Volem que aquesta Diada sigui la del sentiment compartit de mirar cap el futur amb optimisme. Som els primers en saber els difícils moments que estem travessant. Som els primers que volem que aviat arribin temps més pròspers. Però la divisió i la confrontació no poden aportar riquesa. La voluntat d’alguns de voler restar Espanya de Catalunya només ens portaria a la divisió entre catalans, a la confrontació i al xoc de trens.
 
Avui és un dia festiu per a Catalunya, que ha de servir per enfortir els nostres valors i no per imposar més crispació. Cap partit polític no pot erigir-se com l’únic eix vertebrador de Catalunya, ni de la catalanitat, ni de l’11 de setembre.
 
No és més català qui més es radicalitza o pretén enfrontar-se a la resta d’Espanya. No ho és. Qui millor defensa els interessos de Catalunya és qui té com prioritat donar resposta a les preocupacions reals dels catalans.
 
Ara hem de reivindicar la Catalunya emprenedora, innovadora i competitiva. Una Catalunya que amb entusiasme enceti un projecte de recuperació i deixar de banda les queixes i el victimisme constant que alguns han convertit en l’excusa per no dur a terme els canvis necessaris i per emmascarar la seva gestió. Ara Europa ens demana estabilitat, ens demana responsabilitat i sobretot mesures eficaces per a la recuperació econòmica. Per això, aquells que volen exaltar certs sentiments de confrontació i de ruptura no pensen en les greus conseqüències que tindria per a Catalunya la separació d’Espanya i l’aïllament d’Europa. Ara és el moment de fets que donin esperança als catalans i les catalanes. És l’hora de definir les prioritats més immediates, centrar els debats que són necessaris i no crear falses expectatives que només generen frustracions.
 

Per una Diada d’unitat, de consens i pluralitat, per una Diada de tots.Bona Diada!