martes, 26 de abril de 2011

Les nostres Propostes per a l'Àrea de Governació:

III .- Governació (Seguretat Ciutadana)Apostem per una policia preventiva, propera, amiga, eficaç i previsora i no per uns cossos de seguretat contundents i intimidatoris. Tenint en compte que Populars Palafolls vam ser els impulsors de la creació de la Policia Local mitjançant la pressió i facilitant les idees i les dades necessàries per a tal creació.

.- Incrementarem la dotació de Policia Local a Palafolls, passant dels 16 actuals a 20 membres, Més presència policial als carrers amb la policia de proximitat o de barri. Augmentar la presència als barris perifèrics i urbanitzacions. Elaborar i aplicar un Pla específic de vigilància per a zones d'habitatge residencial, urbanitzacions, zones despoblades, etc, per tal de frenar la delinqüència organitzada que atempta sobre immobles.

.- Crearem els Serveis Tècnics de Protecció Civil en el nostre municipi amb la finalitat de coordinar amb la resta de departaments municipals els plans d'actuació davant les emergències. Exigirem a les empreses ubicades al nostre municipi i denominades de "alt risc" la correcta implantació dels plans d'emergència i actuació.

.- Es confeccionarà el Pla d'Emergència Municipal i s'elaboraran els plans d'emergència locals sobre tot allò que creiem que poden afectar Palafolls i tot el seu territori pel que fa a situacions de sinistre, catàstrofes o calamitats públiques, per tal d'evitar casos extrems com va passar en les nevades de març de 2010 que van evidenciar la ineficàcia, descoordinació i descontrol del consistori.


.- Així mateix, potenciarem als Voluntaris de Protecció Civil dotantlos d'estructura i mitjans adequats per a les tasques de col•laboració amb la Policia Local davant d'actes, esdeveniments o situacions de sinistres. Creiem que els voluntaris de protecció civil necessiten un local propi i vehicles, per donar cobertura a les actuacions que realitzen de forma periòdica.

.- S'exercirà una prevenció exhaustiva sobre el maltractament a dones, formant per a això a les agents necessàries en aquest sentit.


.-Creació d'unes noves dependències per a la Policia Local modernes i adequades a les seves necessitats. Dotar-los de mitjans suficients pel que fa a mobilitat i comunicacions. Incorporació de motocicletes adequades per a ciutat i zona rural, així com tots aquells mitjans que es considerin necessaris per realitzar una bona tasca policial que s'ajusti a les necessitats de Palafolls.

.- Increment dels recursos tècnics per a la protecció del treballador, la revisió dels parcs mòbils i la incorporació de noves tecnologies a les tasques professionals.

.- Realitzar un estudi de mobilitat dins de la població mitjançant la reordenació del trànsit i una senyalització adequada en el qual tindran veu i vot les associacions de veïns i comerciants.

.- Implantar progressivament el Pla d'Accessibilitat a la nostra població per a persones discapacitades i amb mobilitat reduïda.

.- En quant a les drogodependències, som partidaris d'impulsar la participació necessària dels diferents serveis municipals pel que fa a programes de prevenció, control i rehabilitació, amb activitats de sensibilització i informació des dels camps de l'educació, cultura, esport o la joventut i amb la participació a més de la Policia Local en tasques preventives.

.- Creació de patrulles de policia específiques dedicades a les urbanitzacions, (un agent amb motocicleta o vehicle policial, que patrulli en horari diürn les tres urbanitzacions).

.- Exigirem una coordinació efectiva i real amb els Mossos d'Esquadra per intercanviar dades, millorar la presència policial sobre tot el territori i prevenir actes delictius.

.- S'exercirà una política selectiva de sancions no indiscriminada, introduint l'avís previ a la sanció en casos d'infraccions lleus i sancionant als infractors reincidents.

No hay comentarios: