sábado, 15 de septiembre de 2012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 29 de Juny de 2012

 
 
 
 
 
 
Caràcter: Ordinari
Data: 29 de juny de 2012
Hora que comença: 20:00 hores
Hora que acaba:  22:05 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
 
 
TORN OBERT DE PARAULES.
 
 
 
Prengué la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que demanà per la situació de les obres dels vestuaris de la Figuerassa.
 
El Sr. José Manuel Rueda García explicà que el contracte amb l’empresa adjudicatària estava resolt i que hi havia consignació pressupostària fer prosseguir les obres, comentant que s’estava plantejant la possibilitat d’acabar l’obra mitjançant la contractació de persones aturades.
 
Preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per la sortida a la carretera B-682 des del sector 6, dient el Sr. Alcalde que estava pendent de resolució del Departament de Carreteres.
 
Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntant per la situació de l’obra de la passera sobre la carretera B-682.
 
El Sr. Alcalde explicà que l’empresa que fa les obres té problemes econòmics i que s’havia optat per resoldre el contracte que la vinculava a l’Ajuntament, afegint que es buscarà una empresa que pugui acabar l’obra.
 
Així mateix, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà per la bassa que es crea en l’àmbit del Pla de la Sorra quan plou, dient el Sr. José Manuel Rueda García que s’havia redactat una memòria per solventar el problema i que era necessari buscar finançament per executar l’actuació.
 
També preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per l’estat de la Riera de Sant Sebastià, responent el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro que estava pendent de què l’Agència Catalana de l’Aigua donés el vist-i-plau al projecte tècnic que l’Ajuntament havia presentat. Aprofità el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro per explicar al Sr. Bermán que el pal de la llum que hi havia  a la riera, al qual s’havia referit en l’últim Ple,  i que estava a punt de caure, Enher ho havia informat i ho repararia. Així mateix, el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro, respecte a les fotografies aportades pel Sr. Bermán de tubs de la canonada de claveguram de la Urbanització Ciutat Jardí que desenvoquen a la riera, digué que els tècnics municipals havien comprovat que aquelles boques no portaven aigua i no funcionaven, motiu pel qual es clausurarien.
 
Finalment, el Sr. Oscar Bermán Boldú digué que la situació de la Urbanització Ciutat Jardí era cada cop pitjor, que llevat de l’obra de clavegueram no s’havia fet cap actuació, demanant un esforç per part de l’equip de govern.
 
El Sr. José Manuel Rueda García explicà que es van netejar les zones verdes propietat de l’Ajuntament mitjançant un FEOSL, que disposa de franja de protecció perimetral, que s’ha rebut una subvenció de 300.000 euros, la qual s’ha usat per adjudicar els projectes de reparcel·lació i urbanització, afegint que tot i tractar-se d’una urbanització que també forma part de Malgrat de Mar i Santa Susanna, Palafolls sempre ha liderat totes les actuacions que s’hi han realitzat.
 
El Sr. Alcalde recordà els projectes de reparcel·lació i urbanització que s’estaven redactant, dient respecte el primer que mancava determinar la propietat d’unes cent parcel·les i esperant que les obres puguin començar a finals d’any.

No hay comentarios: