viernes, 23 de mayo de 2008

Aprovat o Suspens???

Enquesta

Empresa que realitza l'estudi:
Informació Tècnica i Científica SL (Infortècnica)
Mostra: 405 persones.
Marge d'error de la mostra: Treballant a un nivell de confiança del 95,5% (dos sigma), el marge d'error és inferior al 5% per el conjunt de la mostra.
Univers: Població major d'edat de Palafolls.
Tipus d'entrevista: Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a
l'extensió de la població, obtenint una mostra proporcional i significativa de cada grup de sexe i edat.
Data del sondeig: Abril de 2008
Horari de les entrevistes: Entre les 18:00 i les 22:00 hores dels dies laborables.

Enquestes realitzades entre les 18.00 i les 22.00 hores, just quan la gent més ganes té de contestar al telèfon!!!…

Ara sí ja entenem el 100% que no ens deien, ja que fixin-se en el següent:
Si sumem el 33,3% dels “No sap – no contesta” + el 14,3% dels “Dolenta” + el 14,3% del “Regular” són: un 61,9% de població fora de l’aprovat, o el que és el mateix un 38,1% és igual a un 3,8 de nota sobre 10 punts possibles.

Senyors!!! Això, al meu entendre, és un suspens evident…

No hay comentarios: