domingo, 1 de junio de 2008

Més sobre el ple extraordinari de divendres 30

Punt 7. MOCIÓ SOBRE L'AVORTAMENT.

Sobre la moció de l’Avortament Lliure
Per començar, vull fer una pregunta al regidor ecosocialista...
Sr. Osorio, quantes reunions s’han fet sobre els temes de l’avortament i TV3?, ja que a les notícies de Ràdio Palafolls diu que jo m’he absentat de totes elles. Darrerament sembla que la informació que s’emet no és del tot acurada.


-Primer de tot, crec que vostès ja saben el valor que jo li dono a la vida.

El Partit Popular defensa la legalitat vigent en el sentit que la nostra legislació prohibeix penalment l’avortament i estableix uns supòsits concrets on legalment es pot interrompre voluntàriament l’embaràs.

-Un primer, per violació (abans de la setmana 12 de gestació).
-Un segon, per malformació fetal (abans de la setmana 24 de gestació).
-I un tercer, sense termini (rics per la salut física o psíquica de la mare).


La primera valoració que cal fer sobre la moció referida és la seva incoherència. A la moció es barregen 2 temes, un el dret a l'avortament i l’altre, la persecució penal a uns fets que són absolutament reprovables i condemnables.
Si analitzem el conjunt de la moció, observem que, per una banda, pretén sustentar el seu contingut sobre el fonament del respecte a la legalitat vigent i, per l’altre, es veu clarament un posicionament polític que en el fons està defensant l’incompliment de la llei. De tota manera a la moció no es fa cap referència als drets dels infants (un bé a protegir).
Manifestar el nostre respecte per les esmentades actuacions judicials. Ningú està per sobre de la justícia. Per tant, no trobem procedent aquesta moció perquè en definitiva es vol influir políticament en una actuació judicial, el correcte segons el nostre punt de vista és el d’esperar quin és el resultat d’aquestes actuacions judicials.
Des de el PP de Palafolls no donem suport a aquesta moció per que el que es pretén és donar suport a uns senyors que sense cap mena d’escrúpols (com s'ha pogut comprovar), negociaven amb la necessitat o la desgràcia aliena.

No hay comentarios: