domingo, 16 de mayo de 2010

El representant popular aconsegueix tirar endavant la moció d’immigració al ple municipal...

El dia 14 de maig es va celebrar plenari municipal, amb una moció presentada pel Grup Popular.

Estem convençuts que la immigració és un fenomen positiu per al nostre país sempre que sigui gestionada d’acord amb la legalitat i amb control i ordre i que la immigració no és un problema en si mateix, però que genera problemes si no es gestiona d’acord amb la legalitat i amb control i ordre.

Óscar Bermán Boldú, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya a l’Ajuntament de Palafolls, en el seu nom i representació, d’acord amb el que estableix la legislació local vigent i el Reglament Orgànic Municipal.

Que el passat dia 29 de abril es va presenta per registre 2.127 una moció per que se incorpores al Ple de la Corporació pel seu debat i si s’escau a la seva aprovació, vis que uns partís es dedica’n a treure redit polític crea’n el malestar i con sempre distorsiona’n la realitat de la moció.

Pensen que el clima que es trasllada no és bo per a cap formació política per això presenten un document més estens i explicatiu que queda obert a modificació o incorporació i que calgui per una bona entesa.

Per això sol•licito que se traslladin copia a totes las formacions i que se incorpori a la comissió del dia 10 de maig el annexà de aquesta moció con el seu argumentari.

MOCIÓ PRESENTADA PER PSC,CIU,PPC PER A LA COL.LABORACIÓ I COORDINACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS I INSTITUCIONS PÚBLIQUES EN L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓ

Atenent a les diferents manifestacions dutes a terme pels grups polítics del nostre municipi referents a les polítiques d’immigració, des de tots els grups politics amb representació al consistori i amb l’objectiu d’arribar al màxim consens entre les diferents forces polítiques i des del respecte més absolut a les persones nou vingudes i d’acord amb la legalitat vigent, es proposa l’adopció dels següents acords.

1.- Instar a l’observació i aplicació de la legalitat vigent en qüestions d’immigració i estrangeria des de totes les Institucions Públiques.

2.- Fomentar la integració de les persones nou vingudes, per a integrar plenament els immigrants en la nostra societat, en les nostres comunitats, i en el nostre sistema de valors socials, des del respecte a als drets i el compliment dels deures que configuren el nostre país i el nostre model democràtic.

3.- Promoure el civisme, la seguretat i l’ordre públic en el conjunt de la ciutadania, ja que la convivència i l’ordre social depenen de la conducta de tots els ciutadans independentment del seu origen.

4.- Desenvolupar nous instruments que permetin la des criminalització de la immigració i el respecte a la diversitat.

5.- Dotar de major finançament als Ajuntaments per tal de poder dur a terme polítiques d’acollida, inserció social i laboral, i perquè puguin desenvolupar noves estratègies per satisfer lesnecessitats ciutadanes fruit de l’increment dels fluxos migratoris els darrers anys.

6.- Donar trasllat d’aquests acords als Grups Polítics de l’Ajuntament, a totes les forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol, i a les Cambres Parlamentaries de l’Estat.1. La moció primera con la moció segona es feta per PPC l’Ajuntament de Palafolls , despues es transforma en una moció conjunta PSC, PPC, A FAVOR.

2. Aderin-se a la moció CIU, A FAVOR.

3. VOTA EN CONTRA, ERC I ICV.

2 comentarios:

Celeste dijo...

Como siempre ERC I ICV llevando la contraria al PP. Aunque las propuestas sean coherentes, buenas y lógicas, éstos dos partidos y sus representantes en Palafolls, siempre a la contra.
¿ Cuando se instaurará en éstos extremistas el sentido común ?
¿ Está su POSE extrema, por encima del bien de Palfolls ?, a mi entender éso parece ?

¡¡ Muy bien señor Bermán ¡¡ Ud., como siempre mirando por Palafolls.
Es Ud., moderado, honesto y caval, ¡¡ deberían apreneder algunos políticos del pueblo ¡¡

Un saludo.

Celeste dijo...

Hablando de la actitud de ERC Y ICV casi siempre en contra del PP de Palafolls(, hagan lo que hagan y digan lo que digan ), ésta actitud negativa de llevar la contra por que sí, me parece necia.
He visto y oido actitudes sobre todo del Sr. Pedemeonte, frívolas y carentes de sentido, como apoyar desaforadamente y en contra de la resolución del pleno municipal en el que se votó NO al apoyo por parte del ayuntamiento a la consulta de la independencia de Cataluña, utilizando las siglas de su partido ERC y luego afirmando en Radio Palafolls que era a título personal.
Otra actitud de pena es criticar el uso del idioma oficial de España ,( o sea el español o castellano ), en los carteles de advertencia de alto riego de incendio en las urbanizaciones y sugerir, ( ésto es lo más penoso ), que los carteles se pongan en catalán e inglés, obviando el castellano.
Yo me pregunto, ¿ el señor Pedemonte no tiene nada más que hacer ?, ¿ hace algo realmente útil para el pueblo ? o solo está para molestar como las moscas cojoneras..., porque yo a lo largo de todos los plenos que he escuchado, le veo realmente como una mosca cojonera.