jueves, 9 de mayo de 2013

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 25 de Gener de 2013...


Caràcter: Ordinari
Data: 25 de gener de 2013
Hora que comença: 20:00 hores
Hora que acaba:  22:20 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
TORN OBERT DE PARAULES.Prengué la paraula la Sra. Francisca Colonques Garrido que digué que hi havia diverses persones a qui s’havia denegat la sol·licitud de canviar el metge de Palafolls pel de Malgrat de Mar.

El Sr. Alcalde digué que l’única cosa que sabia era que era difícil canviar de metge, fins i tot, entre els de Palafolls.

També preguntà la Sra. Franscisa Colonques Garrido per les caravanes que es fan a l’entrada de l’Institut quan plou, dient la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que és una cosa puntual.

Prengué la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que digué que a l’equip de govern se li havia escapat el control de la Policia Local i que resultava penós que haguessin deixat marxar l’anterior Cap de la Policia Local, que fou qui creà el cos, amb el projecte a mig camí, aplaudint la decisió de proveir novament la plaça de Cap. Així mateix, preguntà si s’estava fent algun pla de xoc pels robatoris que es pateixen a les urbanitzacions.

La Sra. Maria Antonieta Petit Jornet digué que s’estaven duent a terme actuacions però que no es podien explicar a aquest nivell.

Preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per la situació dels pisos de protecció oficial doncs havia escoltat a ràdio Palafolls que l’Ajuntament atribuïa el fet de què no hi hagi electricitat al sector a què manca una subestació que ha de posar Fecsa Endesa, no entenent com aquesta no es va incloure en el projecte d’urbanització.

El Sr. Alcalde explicà que quan s’urbanitza un sector es posen els serveis bàsics i, posteriorment, es van afegint altres serveis com seria el cas d’aquesta estació transformadora, dient que la connexió es faria el mes de gener i els pisos estarien entregats al febrer.

El Sr. Oscar Bermán Boldú demanà qui assumiria aquests costos, responent el Sr. Alcalde que l’empresa Visoren.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú denunciant que hi ha coses que tenen molt fàcil solució però que es triga molt en resoldre-les, com una senyal del barri de Sant Lluís que fa dos mesos que està en mal estat, unes obres que s’estan realitzant a l’entrada del poble o uns abocaments a Sant Genís.

La Sra. Ester Torrent Flores digué, respecte a l’últim assumpte, que s’hi havia actuat però que per evitar que es torni a repetir la situació s’estaven estudiant mesures com repartir els contenidors o construir un mur per impedir l’aparcament de vehicles.

Demanà també el Sr. Oscar Bermán Boldú per la situació del wifi, explicant el Sr. Josep Ribas Maynou que l’Ajuntament havia obtingut el permís d’operador i ara ja es poden iniciar les actuacions, si bé s’estava esperant a tenir disponibilitat pressupostària.

Continuà el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntant per la subvenció atorgada pel manteniment de la pàgina web, explicant el Sr. Josep Ribas Maynou que es tractava d’una subvenció de caràcter tècnic doncs la Diputació de Barcelona s’encarregava de la contractació de l’empresa i que ja s’hi estava treballant.

 No hay comentarios: