sábado, 14 de mayo de 2011

IV .- Àrea de Cultura


La cultura es potencia des de l'educació, per això que cal que estiguin coordinades i definides en una mateixa línia. La cultura es desenvolupa des de la comunitat, des dels ciutadans i de les seves associacions.
L'ajuntament haurà d'escoltar, potenciar el diàleg i crear espais de relació on totes les expressions de la cultura tinguin sentit i cabuda.

Respecte a les tradicions, com la Festa Major, la Pubilla, el Carnestoltes o les festes majors de barri, som partidaris de potenciar-les, no només a nivell de participació local sinó com un atractiu més de la població per atraure visitants. Amb la projecció exterior de les nostres festes s'ha d'aconseguir una major participació dels agents econòmics locals en el finançament d'aquests.

Les nostres Propostes per l'Àrea de Cultura:

.- Una comissió de cultura que marqui les directrius i possibiliti l'intercanvi.

.- Creació d'una oferta variada i estable d'espectacles que fomenti l'expressió, la participació i l'experiència.

.- Potenciar l'intercanvi cultural amb les ciutats agermanades amb la finalitat de millorar la qualitat dels agermanaments sense que això suposi la despesa excessiva que actualment representa per al nostre consistori.

.- Potenciar el patrimoni Històric Artístic i Mediambiental.

.- Potenciar la Biblioteca i el Teatre Municipal com a centres culturals.

.- Modificarem la pàgina web de l'ajuntament on es doni cabuda al bilingüisme i a tot tipus d'activitats, ja siguin comercials, industrials o d'oci, en forma de guia comercial i informativa amb la intenció d'oferir un veritable servei al ciutadà que cobreixi totes les seves expectatives d'oferta i demanda.

No hay comentarios: