martes, 17 de mayo de 2011

IX .- Serveis Socials i Sanitat

Els Serveis Socials són, per definició els serveis d'atenció general als ciutadans i de les seves necessitats. Per això és necessari establir des dels Serveis Socials una intervenció comunitària que afavoreixi la igualtat i discrimini les desigualtats, mitjançant un Servei Social Comunitari en individualitzat que desenvolupi programes generals i específics que atenguin des de la infància fins a la tercera edat.
Nosaltres hem estat l'única formació política que de forma decidida hem apostat des del primer dia per la continuïtat, fins al punt que el grup Parlamentari Popular al Parlament de Catalunya va ser decisiu per aconseguir el segon metge de capçalera a Palafolls al seu moment.
Per tot això, continuarem defensant la continuïtat del servei de medicina i encara pretenem anar més enllà, volem preveure el creixement de les instal•lacions del mateix per atendre les necessitats d'una població creixent, que lògicament va necessitant cada vegada més, d'especialistes per oferir un millor servei al ciutadà com la possibilitat de serveis d'urgència en el cap.

Les nostres Propostes per a l'Àrea de Socials i Sanitat:

.- Donar suport a la participació política i social de les dones del municipi a través de la cooperació de l'Administració Local amb les associacions i ONG's que treballen en aquest àmbit.

.- Atenent a les competències municipals relatives en matèria de Sanitat i Salut, Populars Palafolls som partidaris de continuar amb la promoció dels programes d'educació en la salut, en escoles per aconseguir que els escolars, ja des de joves, adquireixin coneixements, hàbits i activitats positives.

.- Estudiarem la possibilitat d'un metge al Barri de Sant Lluís.

.- Adequarem les zones per a la plena integració de persones discapacitades, físiques i sensorials eliminant barreres arquitectòniques.

.- Potenciarem l'atenció metge domiciliària amb l'adequat equip sanitari multidisciplinari per als pacients crònics, pal•liatius i de rehabilitació.

No hay comentarios: